W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I

.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej informuje, że Gmina Jabłonna Lacka kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb życiowych, przystąpiła do  Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2024 Moduł I

Moduł I, którego  głównym celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Świadczenie tego typu usług może być realizowane poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej, jeżeli osoba korzysta z tego rodzaju usług, m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych,
w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Program adresowany jest do mieszkańców, gminy Jabłonna Lacka, w wieku powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia,
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,  jest Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który wspiera gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych
w formie usług sąsiedzkich

 

    Z poważaniem

Anastazja Romaniuk

{"register":{"columns":[]}}