W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej

Kontakt:
Kierownik: Anastazja Romaniuk
ul. Kubusia Puchatka 1
08-304 Jabłonna Lacka
tel./fax: 25 787-10-63

e-mail: gops@jablonnalacka.com.pl

 

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej pełni telefoniczne dyżury  codziennie w godz. 8⁰⁰ - 19⁰⁰ od 19.03.2020 r. do odwołania.

Numer telefonu  25 787 10 63

                                                                                                        Kierownik GOPS

                                                                                                     Anastazja Romaniuk

 

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie
 • stworzenie sieci usług socjalnych

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

        Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej jest opracowanie i koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}