W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminny Ośrodek Kultury

Budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Barbara Gizińska
ul. Kubusia Puchatka 1
08-304 Jabłonna Lacka
tel. 25 787-11-47
e-mail: GOK.J.LACKA@wp.pl

Status prawny jednostki:

Gminna jednostka utworzona na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 czerwca 1987 r.

Przedmiot działalności:

Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych działań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę w kierunku aktywnego uczestnictwa w odbiorze i tworzeniu dóbr kultury,
 • poszukiwanie skutecznych i atrakcyjnych dróg rozbudzenia i zaspokojenia potrzeb kulturalnych wszystkich środowisk gminy,
 • gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 • ożywienie życia kulturalnego w środowisku wiejskim i stałe wyczulenie na rejestrowanie, popularyzowanie i kultywowanie zachowanych tradycji oraz przejawów aktywności kulturalnej mieszkańców,
 • wychowanie etyczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem jej najszczerszego zakresu wartości,
 • uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie czystości i piękna naturalnego środowiska człowieka,
 • rozwijanie różnych form działalności sportowo – rekreacyjnej,
 • Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych ustawą z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej z późn. zmianami.

Do zakresu działań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

 • gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Gminny Ośrodek kultury swoją działalność realizuje przez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej
 • form indywidualnej aktywności kulturalnej
 • imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zmianami.
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. Nr 85 poz. 539.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami.
 4. Statut.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}