W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Goraj oraz OSP Teodorówka

Zdjęcie przedstawia samochody strażackie.
W dniu 20 listopada 2022r., w Goraju, miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju oraz średniego samochodu marki Star - dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Teodorówce.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Beata Strzałka - Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Szarlip - Starosta Biłgorajski, starszy brygadier Mirosław Bury - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, brygadier Dariusz Gęborys - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Biłgoraju Jan Małysza, władze samorządowe Gminy Goraj oraz Gminy Frampol oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Goraju i Teodorówce.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie - starszego brygadiera Mirosława Burego przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego - Jana Okuniewskiego. Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek i pododdziałami jednostek OSP z terenu gminy Goraj, na maszt została podniesiona Flaga Państwowa RP oraz odegrano Hymn Polski. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Goraju, Burmistrz Goraja – druh Antoni Łukasik, który powitał przybyłych gości i wyraził podziękowania za przekazywane samochody jednostkom OSP. W dalszej kolejności Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – brygadier Dariusz Gęborys odczytał akt przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego; następnie Panowie Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – brygadiera Dariusza Gęborysa oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Goraju, Burmistrza Goraja – druha Antoniego Łukasika dokonali symbolicznego przekazania kluczyków do pojazdu Naczelnikowi OSP w Goraju. Następnie ponownie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – brygadier Dariusz Gęborys odczytał i akt przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Frampolu. Symbolicznego przekazania aktu oraz kluczyków do samochodu dokonali Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – bryg Dariusza Gęborysa oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej we Frampolu, Burmistrza Frampola – druha Józefa Rudego.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście gratulowali jednostkom samochodu oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej do niesienia pomocy potrzebującym.
{"register":{"columns":[]}}