W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rok 2023

Materiały

Gmina Ciepielów bilans jednostki zbiorczy
2023​_gmina​_bilans​_jednostki​_zbiorczy.pdf 0.16MB
Gmina Ciepielów bilans organ
2023​_gmina​_bilans​_organ.pdf 0.13MB
Gmina Ciepielów blinas z wykoniania
2023​_gmina​_blinas​_z​_wykoniania​_UG.pdf 0.16MB
Gmina Ciepielów informacja dodatkowa
2023​_gmina​_informacja​_dodatkowa​_UG.pdf 0.32MB
Gmina CIepielów informacja dodatkowa zbiorcza
2023​_gmina​_INFORMACJA​_DODATKOWA​_zbiorcza2023.pdf 0.33MB
Gmina Ciepielów informacja
2023​_gmina​_informacja​_UG.pdf 0.21MB
Gmina Ciepielów informacja zbiorcza
2023​_gmina​_informacja​_zbiorcza.pdf 0.21MB
Gmina Ciepielów rachunek zysków i strat
2023​_gmina​_rachunek​_zysków​_i​_strat​_UG.pdf 0.14MB
Gmina CIpeielów rachunek zysków i strat zbiorczy
2023​_gmina​_rachunek​_zysków​_i​_strat​_zbiorczy.pdf 0.14MB
Gmina Cipeielów zestawienie zmian w funduszu
2023​_gmina​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_UG.pdf 0.12MB
Gmina Ciepielów zestawienie zmian w funduszu zbiorczy
2023​_gmina​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_zbiorczy.pdf 0.13MB
GOPS bilans
2023​_gops​_bilans​_GOPS.pdf 0.16MB
GOPS infromacja dodatkowa
2023​_gops​_inform​_dodGOPS.pdf 0.21MB
GOPS rachunek zysków i strat
2023​_gops​_r-k​_zysków​_i​_strat​_gops.pdf 0.14MB
GOPS informacja
2023​_gops​_INFORMACJA​_DODATKOWA​_2023​_GOPS.pdf 0.25MB
GOPS zmiany w funduszu jednostki
2023​_gops​_zmiany​_w​_FUnd​_gops.pdf 0.13MB
PSP Bąkowa bilans
2023​_pspbak​_bilans​_PSPB.pdf 0.16MB
PSP Bąkowa informacja dodatkowa
2023​_pspbak​_INFORMACJA​_DODATKOWA​_PSP​_B​_Korekta.pdf 0.25MB
PSP Bąkowa informacja
2023​_pspbak​_INFORMACJA​_DODATKOWA​_PSPB.pdf 0.21MB
PSP Bąkowa rachunek zysków i strat
2023​_pspbak​_r-k​_zysków​_i​_strat​_ZPSP​_B.pdf 0.14MB
PSP Bąkowa zmiany w funduszu jednostki
2023​_pspbak​_zmiany​_w​_fun​_PSPB.pdf 0.13MB
ZSP Ciepielów bilans
2023​_zsp​_bilans​_ZSPC.pdf 0.16MB
ZSP Ciepielów informacja dodatkowa
2023​_zsp​_INFORMACJA​_DODATKOWA​_ZSPC​_2024​_korekta.pdf 0.25MB
ZSP Ciepielów informacja
2023​_zsp​_informacja​_dodatkowa​_zspc.pdf 0.21MB
ZSP Ciepielów rachunek zysków i strat
2023​_zsp​_r-k​_zysków​_i​_strat​_ZSPC.pdf 0.14MB
ZSP Ciepielów zmiany w funduszu jednostki
2023​_zsp​_zmiany​_w​_fun​_ZSPC.pdf 0.13MB
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIEPIELOWIE
20240531​_raport​_ciepielów​_spzoz2023.pdf 0.42MB
SPZOZ Ciepielów informacja
2023​_spzoz​_Informacja.pdf 0.31MB
SPZOZ Ciepielów sprawozdanie finansowe jednostki
2023​_spzoz​_sprawozdanie-finansowe-dla-jednostek-innych-2023.pdf 5.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2024 11:13 Marcin Bielecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Bielecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rok 2023 3.0 05.06.2024 13:37 Marcin Bielecki
Rok 2023 2.0 05.06.2024 13:25 Marcin Bielecki
Rok 2023 1.0 24.05.2024 11:13 Marcin Bielecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}