W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU 27 CZERWCA 2022 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (Nowe Brzeźno).
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Rynkowa).
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (os. Piaski).
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (chodnik Wyszyny).
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (chodnik Wyszyny).
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (chodnik Wyszyny).
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (chodnik Wyszyny).
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego.
 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ścieżka rowerowa ul. Rogozińska).
 20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ścieżka rowerowa ul. Rogozińska).
 21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ścieżka rowerowa ul. Rogozińska).
 22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Budzyń, na rok szkolny 2022/2023.
 23. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Dąb Powstaniec".
 24. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 25. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gumowej w Budzyniu.
 26. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toniszewie 31, Gmina Wągrowiec.
 27. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2022 rok.
 28. Wolne głosy i informacje.
 29. Zakończenie obrad.
{"register":{"columns":[]}}