W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu, odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

komunikat

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BUDZYNIU W DNIU  31 SIERPNIA  2021 r.

1. Otwarcie obrad. 
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje i  zapytania radnych.
5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.  
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.          
8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Dziewoklucz.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Ostrówki.
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Sokołowo Budzyńskie. 
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Wyszyny.
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 1006/5 w Budzyniu.
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania  dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu lasów ochronnych (Nadleśnictwo Podanin).
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu lasów ochronnych (Nadleśnictwo Sarbia).
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu lasów ochronnych (Nadleśnictwo Durowo).
20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Budzyń na 2021 rok.
21. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021-2025.
22. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.  
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie obrad.