W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 25 września 2023 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego porządku obrad.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Budzyniu w dniu 25 września 2023 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2024-2027.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. ( Dziewoklucz)
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. (Prosna)
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia treści tabliczek z numerami porządkowymi budynków.
 15. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2023 rok.
 18. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2023-2026.
 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.
{"register":{"columns":[]}}