W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Porządek obrad LI (51) Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu w dniu 04 kwietnia 2024 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Przedstawienie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 r.”
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Budzyń.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego, wraz z odpowiedzią na skargę.
 12. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

 

{"register":{"columns":[]}}