W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Budzyniu

W dniu 20 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Budzyniu. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Budzyniu w dniu 20 maja 2024 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Budzyniu.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Budzyniu.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń.
 13. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2024 rok.
 14. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2024-2027.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

{"register":{"columns":[]}}