W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Polski Ład Bank Gospodarstwa Krajowego

Podpisanie umowy realizacyjnej

W dniu 02 lipca 2024 roku podpisaliśmy umowę dotyczącą robót budowlanych branży drogowej, na które Gmina Budzyń uzyskała Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń”.

umowa

Podpisana umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 201536P w m. Brzekiniec – etap II od km 0+833,4 do 2+688,2 na działkach o numerach ewidencyjnych 2240/1  obręb Budzyń, 214 i 221 obręb Brzekiniec oraz 216, 221 i 225 obręb Nowe Brzeźno, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. 
W ramach postępowania przetargowego spośród złożonych 9 ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przedsiębiorstwa Kowalski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Żninie  przy ul. Dworcowej 12 reprezentowane przez Pana Łukasza Kowalskiego. Wartość podpisanej umowy wynosi 1 499 503,47 zł.
Ogólny zakres prac w ramach umowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej o szerokości od 4,0 do 4,5 m i na dług. 1.854,8 mb.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego dofinansowania i móc zawrzeć umowę nasza Gmina w dniu 26 czerwca otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę, na mocy której zatwierdzono po zakończeniu procedury przetargowej ostateczną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 462 915,59 zł.
Umowę  realizacyjną w imieniu Gminy podpisali Zastępca Burmistrza Piotr Jankowski oraz Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Lisiecka. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień bieżącego roku.
Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}