W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Polski Ład Bank Gospodarstwa Krajowego

Podpisanie umów z wykonawcami

W dniu 27 stycznia 2022roku podpisaliśmy dwie umowy dotyczące robót budowlanych, na które Gmina Budzyń uzyskała Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania p.n.: „BUDOWA DRÓG – ULIC: SPORTOWEJ, PRZYLESIE, ŚWIERKOWEJ W BUDZYNIU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PODSTOLICACH”.

Dokumenty leżące na stole, z logotypami Polskiego Ładu i BGK

Pierwsza z zawartych umów dotyczy realizacji zadania budowy dróg – ulic: Sportowej, Przylesie, Świerkowej w Budzyniu. W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez przedsiębiorstwo BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Rogoźnie reprezentowane przez Pana Bartosza Janachowskiego. Wartość podpisanej umowy wynosi 4 305 000,00 zł.

Ogólny zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje:

  1. Budowę dróg wraz ciągami pieszymi, ciągami pieszo – rowerowymi, zjazdami oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu,
  2. Budowę sieci oświetlenia ulicznego wraz z układem zasilania i opomiarowania, doświetlenie przejść dla pieszych,
  3. Budowę kanału technologicznego dla potrzeb infrastruktury teletechnicznej,
  4. Budowę kanalizacji deszczowej,
  5. Wykonanie niezbędnej zieleni.

Drugą inwestycją realizowaną przy udziale ww. dofinansowania jest przebudowa drogi gminnej w Podstolicach. Wykonawcą tej części zostało przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Żnina reprezentowane przez Pana Łukasza Kowalskiego. Kwota podpisanej umowy wynosi 947 439,85 zł.

W ramach tej umowy wykonane zostaną roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 201545P na nawierzchnię z mieszanki bitumicznej o łącznej długości przebudowy odcinka wynoszącym 1 471,5m.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego Dofinansowania i móc zawrzeć umowy nasza Gmina w dniu 26 stycznia otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę , na mocy której zatwierdzono po zakończeniu procedury przetargowej ostateczną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 955 151,75 zł.

Powyższe umowy realizacyjne w imieniu Gminy podpisali Zastępca Burmistrza Piotr Jankowski oraz Skarbnik Miasta i Gminy Honorata Lisiecka. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec października bieżącego roku.

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}