W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gospodarka odpadami - informator

W związku z nałożeniem na gminy nowych obowiązków, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zamieszczamy poniżej uchwały jakie Rada Gminy Budzyń w tej sprawie podjęła.

Materiały

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informacja o PSZOK
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej
Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna - Zasady segregacji - ulotka
1ulotka1.pdf 0.69MB
Przydomowy kompostownik - ulotka
2ulotka2.pdf 0.50MB
Rewolucja śmieciowa - ulotka
3ulotka3.pdf 0.24MB
Wiadomości o firmach zajmujących się zbiórką odpadów na terenie Gminy Budzyń
4firmy.pdf 0.04MB
Ulotka informacyjna - Zasady segregacji 2014 - ulotka
5Ulotka​_1.pdf 0.69MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2016 rok
7analiza​_go​_2016.pdf 1.24MB
Harmonogram odbioru odpadów 2017/2018 - ulotka
8ulotka​_2017​_2018​_gotowe.pdf 15.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2017 rok
9analiza​_go​_2017.pdf 1.39MB
Harmonogram odbioru odpadów 2018/2019 - ulotka
10harmonogram.pdf 1.49MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2018 rok
11analiza-stanu-budzyn-za-2018-rok.pdf 1.50MB
Harmonogram odbioru odpadów 2019 - ulotka
12ulotka-odpady-2019.pdf 2.00MB
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
13wielkogabarytowe-2019.pdf 5.87MB
Wykaz firm zajmującą się zbiórką odpadów rolniczych
14Odpady​_rolnicze.pdf 0.60MB
Harmonogram odbioru odpadów 2020 - ulotka
15ulotka​_odpad​_2020​_1.pdf 0.46MB
Informacja dotycząca zbiórki odpadów biodegradowalnych
16ulotka​_bio.pdf 0.31MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń za 2019 rok
17analiza.pdf 0.01MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2020 - ulotka
18ulotka.pdf 3.68MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021 - ulotka
19ulotka​_odpady​_2021.pdf 3.86MB
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2021 - ulotka
ulotka​_odpady​_2021.pdf 3.75MB
Odpady ze szkła - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_ze​_szkła.pdf 0.20MB
Odpady z tworzyw sztucznych i metali - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_z​_tworzyw​_sztucznych.pdf 0.26MB
Odpady z papieru i tektury - ulotka
ulotka​_-​_opakowania​_z​_papieru​_i​_tektury.pdf 0.30MB
Odpady biodegradowalne - ulotka
ulotka​_-​_odpady​_ulegające​_biodegradacji.pdf 0.32MB
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok - aktualizacja z dnia 19 lipca 2021 r.
Analiza​_stanu​_Budzyń​_za​_2020​_rok​_-​_aktualizacja.pdf 0.92MB
Informacja o poziomie recyklingu
poziomy.pdf 0.43MB
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021 - ulotka
ulotka​_A5​_wielkogabarytowe​_2021.pdf 5.45MB