W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Śląskie. Pozytywna Energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna” – nr projektu 1488

Nazwa Projektu

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno – sportowych”

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.03.02.02-00-017/11-00 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Okres realizacji

listopad 2009 – sierpień 2013

Finansowanie Projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 2 168 459,98 zł, w tym dofinansowanie 1 843 190,98 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno – sportowych:

  • budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
  • budowę kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej,
  • budowę placu o nawierzchni szutrowej,
  • budowę zaplecza gospodarczo – socjalnego,
  • budowę parkingu z kostki betonowej oraz budowę małej architektury.

Ogólna powierzchnia obiektu wynosi 13 592 m2. Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny, korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.

{"register":{"columns":[]}}