W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Rybarzowiacach

Logotypy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Numer i nazwa projektu

701200-295 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Rybarzowiacach"

Umowa o dofinansowaniu projektu

Z/2.24/III/3.1/905/05/U/295/06 z dnia 10 lipca 2006 r.

Okres realizacji

Od 21 lipca 2006 r. do 30 listopada 2006 r.

Finansowanie Projektu

Całkowita wartość projektu wynosiła 465 992,38 zł: w tym dofinansowanie z EFRR 287 363,34 zł oraz budżetu państwa - 38 315,11 zł, inwestycja współfinansowana w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR oraz w 10%  ze środków budżetu państwa

W dniu 5 czerwca 2006 r. ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP Nr 139  poz. 29359 Otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2006 r. W dniu 21 lipca 2006 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizacje projektu. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu wykonano modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej  i drzwi oraz docieplono poddasze wełną mineralną a ściany zewnętrzne docieplono styropianem i  pokryto wyprawą akrylową.

Projekt zrealizowano w 100%, osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki - wskaźnik produktu  zmodernizowano jedno  źródło niskiej emisji, - wskaźnik rezultatu - zlikwidowano dwa źródła niskiej emisji.

{"register":{"columns":[]}}