W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia.

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

Już od 24 do 27 października Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań znajdują się na stronie aglomeracjabeskidzka.eu oraz na zamieszczonej poniżej grafice.

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim: 
- zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, 
- poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii. 

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość życia w regionie. 
Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy. 

Celem zrównoważonej mobilności jest: 
•    Zmniejszenie ruchu samochodowego 
•    Lepsze planowanie przestrzenne 
•    Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 
•    Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom 
•    Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu 
•    Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu 
•    Zwiększenie dostępności usług 


Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości!
Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o unijne dotacje.
Czekamy na Ciebie! Chcemy poznać Twoje oczekiwania!
 

Materiały

I etap konsultacji społecznych - grafika
poster-SUMP-Aglomeracja​_Beskidzka.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}