W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Gmina Buczkowice

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - Gmina
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_Gmina.pdf 0.27MB
Bilans z wykonania budżetu - Gmina
2023​_Bilans​_z​_wykonania​_budżetu​_-​_Gmina.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa -część 1 - Gmina
2023​_Inf​_dodatkowa​_-część​_1​_-​_Gmina.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa -część 2 - Gmina
2023​_Inf​_dodatkowa​_-część​_2​_-​_Gmina.pdf 0.97MB
Rachunek zysków i strat - Gmina
2023​_RZiS​_-​_Gmina.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina
2023​_ZZFJ​_-​_Gmina.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:13 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Gmina Buczkowice 2.0 06.06.2024 13:24 Tomasz Kuźnik
Gmina Buczkowice 1.0 06.06.2024 13:13 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Urząd Gminy Buczkowice

Materiały

Bilans jednostkowy - Urząd
2023​_Bilans​_jednostkowy​_-​_Urząd.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - Urząd - część 1
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_Urząd​_-​_część​_1.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - Urząd - część 2
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_Urząd​_-​_część​_2.pdf 0.88MB
Inf. dodatkowa - Urząd - korekta - część 1
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_Urząd​_-​_korekta​_-​_część​_1.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - Urząd - korekta - część 2
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_Urząd​_-​_korekta​_-​_część​_2.pdf 0.88MB
Rachunek zysków i strat - Urząd
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_Urząd.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_Urząd.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:17 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Urząd Gminy Buczkowice 1.0 06.06.2024 13:17 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej GOPS
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_GOPS.pdf 0.26MB
Bilans jednostki budżetowej - korekta - GOPS
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-korekta​_-​_GOPS.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - GOPS
2023​_Infdodatkowa​_-​_część​_1​_-​_GOPS.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 2 - GOPS
2023​_Infdodatkowa​_-​_część​_2​_-​_GOPS.pdf 1.33MB
Rachunek zysków i strat - GOPS
2023​_RZiS​_-​_GOPS.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - GOPS
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_GOPS.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:26 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach 1.0 06.06.2024 13:26 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - CUW
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_CUW.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa część 1 - CUW
2023​_Inf​_dodatkowa​_część​_1​_-​_CUW.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa część 2 - CUW
2023​_Inf​_dodatkowa​_część​_2​_-​_CUW.pdf 2.36MB
Rachunek zysków i strat - CUW
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_CUW.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - CUW
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_CUW.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:31 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach 1.0 06.06.2024 13:31 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Publiczne Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej PP B-ce
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_PP​_B-ce.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - PP B-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_PP​_B-ce.pdf 0.28MB
Inf. dodatkowa - część 2 - PP B-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_PP​_B-ce.pdf 2.38MB
Rachunek zysków i strat - PP B-ce
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_PP​_B-ce.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - PP B-ce
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_PP​_B-ce.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:35 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Publiczne Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach 1.0 06.06.2024 13:35 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - PP R-ce
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_PP​_R-ce.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - PP R-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_PP​_R-ce.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 2 - PP R-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_PP​_R-ce.pdf 2.36MB
Rachunek zysków i strat - PP R-ce
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_PP​_R-ce.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - PP R-ce
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_PP​_R-ce.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 13:38 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach 1.0 06.06.2024 13:38 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - SP B-ce
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_SP​_B-ce.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 1 - SP B-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_SP​_B-ce.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 2 - SP B-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_SP​_B-ce.pdf 2.37MB
Rachunek zysków i strat - SP B-ce
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_SP​_B-ce.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - SP B-ce
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_SP​_B-ce.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 14:00 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach 1.0 06.06.2024 14:00 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - SP R-ce
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_SP​_R-ce.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - SP R-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_SP​_R-ce.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 2 - SP R-ce
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_SP​_R-ce.pdf 2.38MB
Rachunek zysków i strat - SP R-ce
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_SP​_R-ce.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - SP R-ce
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_SP​_R-ce.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 14:05 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach 1.0 06.06.2024 14:05 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - SP G-ka
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_SP​_G-ka.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - SP G-ka
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_SP​_G-ka.pdf 0.28MB
Inf. dodatkowa - część 2 - SP G-ka
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_SP​_G-ka.pdf 2.39MB
Rachunek zysków i strat - SP G-ka
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_SP​_G-ka.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - SP G-ka
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_SP​_G-ka.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 14:08 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce 1.0 06.06.2024 14:08 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej

Materiały

Bilans jednostki budżetowej - SP Kalna
2023​_Bilans​_jednostki​_budżetowej​_-​_SP​_Kalna.pdf 0.26MB
Inf. dodatkowa - część 1 - SP Kalna
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_1​_-​_SP​_Kalna.pdf 0.27MB
Inf. dodatkowa - część 2 - SP Kalna
2023​_Inf​_dodatkowa​_-​_część​_2​_-​_SP​_Kalna.pdf 2.38MB
Rachunek zysków i strat - SP Kalna
2023​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_-​_SP​_Kalna.pdf 0.26MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - SP Kalna
2023​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_-​_SP​_Kalna.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2024 14:10 Tomasz Kuźnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Mendrok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej 1.0 06.06.2024 14:10 Tomasz Kuźnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}