W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nazwa projektu

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa pożyczki 190/2018/350/OW/ot/P

Okres realizacji

Od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie i usprawnienie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Buczkowice w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole stanowiących rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji bielskiej i śląskiej.

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków przyrodniczych obszarów chronionych z uwagi, że na części obszaru gminy Buczkowice położony jest Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego” oraz jego otulina.

Po zrealizowaniu projektu gospodarka ściekowa na terenie sołectwa Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna w obszarach realizacji projektu będzie zgodna z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej m.in. Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Dyrektywy 76/464/EWG.

Zakres rzeczowy

 1. nowa sieć rozdzielcza o łącznej długości 1 210,50 mb:
  • Buczkowice ul. Polna, Myśliwska i Lipowska - 610 mb,
  • Godziszka ul. Polna i Kolorowa - 284,75 mb,
  • Kalna ul. Graniczna i Widokowa - 113,25 mb,
  • Rybarzowice ul. Migdałowa - 202,50 mb,
 2. odtworzenie nawierzchni dróg w pasie prowadzonych robót.

Planowane efekty

 • sieć kanalizacyjna 1 095,00 mb, średnica rur 200, materiał PVC,
 • sieć kanalizacyjna 115,50 mb, średnica rur 160, materiał PVC.

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 958 351,34 zł
 • Pożyczka z WFOŚiGW: 554 400,00 zł
 • Środki własne: 403 951,34 zł

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}