W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach

Logotypy Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności, Śląskie. Pozytywna Energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet VII „Transport", Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Numer i nazwa projektu

Nr projektu: 1799

„Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach”

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.07.01.02-00-029/15-00 z dnia 23 listopada 2015r.

Okres realizacji

Od 3 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Finansowanie projektu

Ogólna wartość projektu 1 399 705,47 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 1 189 749,47 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Realizacja projektu

Gmina Buczkowice w 2015 r. w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt „Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach” wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.

Roboty budowlane w zakresie projektu zostały wykonane w roku 2013 ze środków własnych gminy, w ramach projektu przebudowano drogę powiatową na długości 704mb, wybudowano 713mb kanalizacji deszczowej oraz 713mb chodnika dla pieszych.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}