W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023

NFOŚiGWwK

Projekt zostanie zrealizowany w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nazwa projektu

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023

Umowa o dofinansowanie projektu

141/2021/204/OA/poe/P

Okres realizacji

Od 27.01.2021 r. do 30.11.2023 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania nastąpi modernizacja źródeł ciepła w 150 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Buczkowice, poprzez zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Efekt ekologiczny

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery (efekt minimalny):

 • pył - 14,741 kg/a,
 • SO2 - 6,230 kg/a, 
 • NOx - 209 kg/a, 
 • CO - 9,387 kg/a, 
 • CO2 - 445,688 kg/a, 
 • b-a-p - 2,9 kg/a.
   

Wartość projektu

 • Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00 zł 
 • Pożyczka z WFOŚiGW: 900 000,00 zł
 • Środki pochodzące od mieszkańców: 600 000,00 zł
{"register":{"columns":[]}}