W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021

NFOŚiGWwK

 

Projekt zrealizowano w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nazwa projektu

Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021

Umowa o dofinansowanie projektu

209/2019/204/OA/poe/P

Okres realizacji

Od 06-05-2019 r. do 30-11-2021 r.

Cel projektu

Celem zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania na terenie Gminy Buczkowice nastąpiła wymiana starych, nieekologicznych kotłowni opalanych węglem/gazem w 105 budynkach mieszkalnych (zlikwidowano 71 szt. pieców węglowych oraz 34 szt. pieców gazowych starszych niż 10 lat).

Uzyskane efekty ekologiczne

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery (efekt minimalny): 

 • pył - 7,391 kg/a,
 • SO2 - 3,163 kg/a, 
 • NOx - 147 kg/a, 
 • CO - 5,800 kg/a, 
 • CO2 - 306 739 kg/a, 
 • b-a-p - 1,8 kg/a.
   

Wartość projektu

 • Całkowita wartość projektu: 1 276 751,38 zł 
 • Pożyczka z WFOŚiGW: 600 000,00 zł
 • Środki gminy: 11 696,96 zł
 • Środki pochodzące od mieszkańców: 665 054,42 zł
   
{"register":{"columns":[]}}