W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24 i 25) osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu w gminie Buczkowice opisana jest w rozdziale 3 załącznika do zarządzenia nr 15/22 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu (...) oraz wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach.

Materiały

Zarządzenie
zarzadzenie​_15​_wgb​_22.pdf 0.31MB
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
wzor​_wniosku​_o​_wszczecie​_postepowania.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}