W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap II

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w ramach dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nazwa projektu

„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap II”

Umowa o dofinansowanie projektu

 • Umowa dotacji 555/2018/204/OA/poe/D
 • Umowa pożyczki 295/2018/204/OA/poe/P

Okres realizacji

Od kwietnia 2018 r. do listopada 2019 r.

Cel projektu

Celem zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania na terenie Gminy Buczkowice nastąpi modernizacja źródeł ciepła w 100 budynkach mieszkalnych, poprzez:

 • likwidację 100 szt. starych, nieekologicznych kotłowni opalanych paliwem stałym, węglem/gazem (68 szt. pieców węglowych oraz 32 szt. pieców gazowych starszych niż 10 lat),
 • zabudowanie 100 szt. nowych kotłów gazowych.

Planowane efekty

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych do atmosfery:

 • Pył – 7 000 kg/a,
 • SO2 – 3 200 kg/a,
 • NOx – 154 kg/a,
 • b-a-p – 1,5 kg/a,
 • CO – 4 500 kg/a,
 • CO2 – 270 000 kg/a,

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł
 • Dotacja z WFOŚiGW: 136 000,00 zł
 • Pożyczka z WFOŚiGW: 464 000,00 zł
 • Środki pochodzące od mieszkańców: 400 000,00 zł
{"register":{"columns":[]}}