W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w ramach dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nazwa projektu

„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice”

Umowa o dofinansowanie projektu

 • Umowa dotacji 507/2017/204/OA/poe/D
 • Umowa pożyczki 249/2017/204/OA/poe/P

Okres realizacji

Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r.

Cel projektu

Celem zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania na terenie Gminy Buczkowice nastąpi modernizacja źródeł ciepła w 131 budynkach mieszkalnych, poprzez:

 • likwidację 131 szt. starych, nieekologicznych kotłowni opalanych paliwem stałym, węglem/gazem (83 szt. pieców węglowych oraz 48 szt. pieców gazowych starszych niż 10 lat),
 • zabudowanie 131 szt. nowych kotłów gazowych.

Planowane efekty

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych do atmosfery:

 • Pył – 7 249 kg/a,
 • SO2 – 3 070 kg/a,
 • NOx – 166 kg/a,
 • b-a-p – 1,5 kg/a,
 • CO – 4 773 kg/a,
 • CO2 – 321 698 kg/a,

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 1 430 679,83 zł
 • Dotacja z WFOŚiGW: 147 000,00 zł
 • Pożyczka z WFOŚiGW: 614 000,00 zł
 • Środki pochodzące od mieszkańców: 669 679,83 zł
{"register":{"columns":[]}}