W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV, działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, poddziałania 4.1.3 – „Odnawialne źródła energii - konkurs”

Nazwa projektu

„Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Umowa o dofinansowanie projektu

UDA-RPSL.04.01.03-24-026C/18-01

Okres realizacji

Od 10 kwietnia 2018 r. do 31 styczeń 2022 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest: wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Buczkowice w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Zakres rzeczowy

Program obejmuje:

 1. montaż instalacji fotowoltaicznych – 266 kompletów, w tym:
  • zestawy 3 kW – 33 szt.
  • Zestawy 4 kW – 35 szt.
  • zestawy 5 kW – 198 szt.
 2. montaż kolektorów słonecznych – 16 kompletów, w tym:
  • zestaw dla 3 osób  – 5 kompletów
  • zestaw dla 4-5 osób  – 10 kompletów
  • zestaw powyżej 6 osób – 1 komplet

Planowane efekty

Efekt ekologiczny

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] - 975,42864
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [ MWe ] - 1,22900
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ] - 30,55000
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [ MWt ] - 0,05720
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok ] - 1 203,59664
- Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ] - 0,08177

Finansowanie projektu

•    Koszt kwalifikowany  projektu: 6 444 527,76 zł, w tym 
•    Współfinansowanie UE: 6 122 301,37 zł

Materiały

Oświadczenie - kolektory słoneczne - wersja pdf
Oswiadczenie​_-​_kolektory​_słoneczne.pdf 0.35MB
Oświadczenie fotowoltaika - wersja pdf
Oswiadczenie​_fotowoltaika.pdf 0.35MB
Oświadczenie - kolektory słoneczne - wersja edytowalna
Oswiadczenie​_-​_kolektory​_słoneczne.docx 0.05MB
Oświadczenie fotowoltaika - wersja edytowalna
Oswiadczenie​_fotowoltaika.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}