W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach

Logotypy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Numer i nazwa projektu

701200-328

„Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach"

Umowa o dofinansowaniu projektu

Z/2.24/III/3.1/308/04/U/328/06 z dnia 9 listopada 2006 r.

Okres realizacji

Od 15 lutego 2004 r. do 15 lipca 2007 r.

Finansowanie Projektu

Całkowita wartość projektu wynosiła 453 372,81 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 323 247,58 zł, dotacja z budżetu Państwa 43 099,66 zł, inwestycja współfinansowana w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR oraz w 10%  ze środków budżetu państwa

Na realizacje projektu „Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach" ogłoszono w dniu 15 grudnia 2006 r. przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 stycznia 2007 r. W dniu 5 lutego 2007 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu wykonano roboty budowlano - wykończeniowe, w tym:  roboty rozbiórkowe, roboty murowe, klatkę schodową ewakuacyjną, tynki wewnętrzne i okładziny ścienne, podłogi i posadzki, roboty ślusarskie, malowanie ścian i sufitów, ocieplenie elewacji, ocieplanie poddasza, wymianę1) stolarki okiennej i drzwi,  instalację wodno - kanalizacyjną, instalację elektryczną,  instalację CO i kotłownię. Projekt zrealizowano w 100%, został osiągnięty wskaźnik produktu

Beneficjentem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach

{"register":{"columns":[]}}