W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Modernizacja dróg - budowa chodników, poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej

Logotypy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Numer i nazwa projektu

701200-118 - "Modernizacja dróg - budowa chodników, poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej"

Umowa o dofinansowaniu projektu

Z/2.24/III/3.1/312/04/U/118/05 z dnia 24 maja 2005 r.

Okres realizacji

Od 25 maja 2005 r. do 30 listopada 2005 r.

Finansowanie Projektu

Całkowity koszt zadania wynosił: 3 756 508,81 zł: w tym dofinansowanie z EFRR 2 817 381,61 zł oraz z budżetu państwa: 375 650,88 zł.

Zakres rzeczowy

Projekt zrealizowano w 100% osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki, wybudowano 3,99 km chodników, 3,56 km odwodnienia oraz 3 obiekty infrastruktury drogowej

Roboty obejmowały wybudowanie chodnika z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i poszerzenie jezdni oraz budowa zatok autobusowych: we wsi Kalna przy ul. Widokowej o długości 1856 m, we wsi Godziszka przy ul. Bielskiej od przystanku autobusowego PKS do skrzyżowania z ulicami Wilkowską i Poziomkową (długość chodnika 315 m) oraz we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej od mostu na potoku Godziszczanka do ulicy Grunwaldzkiej o długości 1820 m. Łącznie wybudowane zostanie: - 3991 mb chodnika, - 2179 m2 poszerzenia jezdni, - 3560 mb odwodnienia jezdni - 3 zatoki autobusowe.

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na w/w zadanie 1 marca 2005r., ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP Nr 47 poz. 10432. Otwarcie ofert nastąpiło 22.04.2005r. Umowę pomiędzy inwestorem a wykonawcą podpisano 25.05.2005r.

Gmina podpisała również umowę z inspektorem nadzoru. Rozpoczęcie robót nastąpiło 25 maja 2005r. Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem. Pierwszy etap robót został wykonany i zgłoszony do odbioru 25 lipca 2005r. Drugi etap został zakończony i  odebrany 21 września 2005r. Trzeci i ostatni etap: roboty wykończeniowe i porządkowe zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Protokół odbioru końcowego robót sporządzono i podpisano  25 listopada 2005r.

{"register":{"columns":[]}}