W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej X, działania 10.3, Poddziałania 10.3.5.

Numer i nazwa projektu

WND-RPSL.10.03.05-24-0764/17-004 - „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”

Umowa o dofinansowanie projektu

UDA-RPSL.10.03.05-24-0764/17-00

Okres realizacji

Od czerwca 2017 r. do października 2018 r.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej teren rewitalizowany.

Zmodernizowany budynek Domu Ludowego w Rybarzowicach w ramach projektu służy jako baza lokalowa do organizacji różnego rodzaju zajęć w zakresie dostępności i jakości usług społecznych.

Zakres rzeczowy

2017 r.:

 • modernizacja sali okolicznościowej, kuchni, sanitariatów, szatni, korytarzy, klatki schodowej,
 • pomalowanie dachu,
 • montaż dźwigu w celu dostosowania sali do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2018 r.:

 • odnowienie elewacji budynku,
 • zagospodarowano terenu wokół budynku poprzez budowę chodników, małej architektury,
 • montaż kamer na budynku.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
  2. Liczba mieszkańców na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów – 3 171 osób
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  4. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,27720 ha
 2. Wskaźniki rezultatu:
  1. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 2 170 osób

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 1 548 509,71 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 920 196,96 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 108 258,46 zł

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}