W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach

Logotyp Sektorowy Program Operacyjny oraz flaga Unii Europejskiej

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006",  Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Nazwa Projektu

„Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach"

Umowa o dofinansowaniu projektu

SPO-2.3-2.24/4/05/U/33/2005 z dnia 29 września 2005 r.

Okres realizacji

Od 29 września 2005 r. do 25 września 2006 r.

Finansowanie Projektu

Całkowita wartość projektu wynosiła 645 686,42 zł, tym dofinansowanie 400 408,80 zł.

Zakres rzeczowy

Modernizacja boisk sportowych w Buczkowicach obejmowała zakres robót:

 • budowę kanalizacji deszczowej - 190mb
 • budowę  kanalizacji sanitarnej - 75mb
 • przełożenie sieci gazowej o długości 117,5mb
 • niwelacje terenu, roboty ziemne, boiska
 • budowę bieżni i skoczni,
 • budowę ogrodzenia boisk,
 • budowę chodników,
 • wykonanie robót uzupełniających,
 • budowę nawierzchni parkingu,
 • wyposażenie boisk.

W wyniku realizowanej inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe przeznaczone do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną o wymiarach 44 m x 22 m

Wokół boiska powstało:

 • bieżnia tartanowa okrężna o 3 torach, szerokość każdego 122 cm
 • boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m,
 • skocznia do skoku w dal  i trójskoku o dwóch torach, o szerokości 2,0m. o długości toru 31,5m dla skoku w dal, oraz jeden tor szerokości 2.0m i długości 33,5m dla trójskoku
 • belka odbicia do skoku w dal usytuowana w odległości 1,0m od krawędzi zeskoczni,
 • belka do trójskoku w odległości 1100 cm od krawędzi zeskoczni,
 • drogi wewnętrzne chodniki oraz parking

Z Programu INTERREG IIIA w ramach Mikroprojektów „Euroregionu Beskidy" w Gminie Buczkowice w roku 2006 zrealizowano dwa projekty - po stronie Polskiej i Czeskiej  „Warsztaty integracji plastycznej", „Razem w Beskidach".

Projekt został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji we współpracy ze Szkołą Podstawową z Gminy Dobra.

W okresie od 26 czerwca do 1 lipca 2006 r. grupa młodzieży polsko-czeskiej uczestniczyła w warsztatach malarskich, ceramicznych i tkaniny artystycznej w Buczkowicach, natomiast w dniach 15-16 września 2006 r. młodzież z Buczkowic i Godziszki uczestniczyła w wycieczce do Gminy Dobra. Celem wyjazdu była prezentacja wystawy będącej efektem wakacyjnych warsztatów.

{"register":{"columns":[]}}