W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji

Rysunek domku z zielonymi listkami

Gmina Buczkowice przystępuje do realizacji czwartego etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice 2021 -2023” i będzie ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu przekazania mieszkańcom bezzwrotnej dotacji w wysokości około 6 000 zł, ale nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych za wymianę pieca węglowego na nowy wysokosprawny piec gazowy kondensacyjny spełniający normy Polskie i Europejskie.

Warunek uzyskania dotacji

Warunkiem uzyskania dotacji jest fizyczna likwidacja pieca centralnego ogrzewania węglowego potwierdzona dokumentem złomowania oraz zobowiązanie, że nowy piec będzie eksploatowany przez okres co najmniej 5 lat.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O udzielenie dofinansowania w ramach powyższego Programu mogą się ubiegać osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do jednorodzinnego budynku mieszkalnego/samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Złożenie deklaracji

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Deklaracji o przystąpieniu do programu w Urzędzie Gminy w terminie do 31 maja 2021 r. wraz ze zdjęciem istniejącego pieca węglowego.

Rozliczenie dotacji

Po uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przez Gminę będą podpisywane umowy z mieszkańcami o dotację, przybliżony termin – wrzesień 2021 r.

Do rozliczenia dotacji będzie można przedstawiać fakturę wystawioną po zawarciu umowy o dotację z gminą, wystawioną przez instalatora kompleksowo za dostawę i montaż pieca gazowego.

Informacja końcowa

W czwartej edycji programu w latach 2021-2023 planuje się wymienić około 150 szt. pieców.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinasowania oraz wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Buczkowice oraz na stronie internetowej gminy w zakładce: Załatw sprawę > Dotacje do wymiany pieców węglowych IV edycja 2021-2023.

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa

{"register":{"columns":[]}}