W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Karta informacyjna 44/2021

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 44/2021
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 4235/4, położonej w Rybarzowicach
6 Obszar, którego dotyczy dokument Rybarzowice – działka nr 4235/4 (w sąsiedztwie działki nr 5027/2, położonej w Rybarzowicach przy ul. Beskidzkiej)
7 Znak sprawy GKiB.6131.159.2021
8 Dokument wytworzył Osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o ochronie danych osobowych
9 Data dokumentu 23.11.2021 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Buczkowice, II piętro, pok. 23, tel. 33 499 00 66 wew. 40
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 3.12.2021 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi Brak
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2021 12:31 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Karta informacyjna 44/2021 1.0 03.12.2021 12:31 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}