W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminne komisje rozwiazywania problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powoływane są przez wójtów. Do ich zadań należy w szczególności inicjowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 i 1 ustawy). Komisje opiniują również wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 3a ustawy).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach wchodzą:

 • Bronisława Omańska (przewodnicząca Komisji) - pedagog, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach,
 • Jerzy Kanik (zastępca przewodniczącej) - zastępca Wójta Gminy Buczkowice,
 • Renata Balcerowska - pedagog w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach,
 • Maria Gąsiorek - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej,
 • Monika Bernecka-Caputa - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
 • Bożena Krawczyk - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach,
 • Teresa Majcherczyk - lekarz SPZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”,
 • Ewa Matera - pełnomocnik Wójta Gminy ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Piotr Sikora - trzeźwiejący alkoholik, osoba zaangażowana w działalność trzeźwościową,
 • Magdalena Matlak - pedagog w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce,
 • Magdalena Szafran - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach, 
 • Tomasz Szwed - policjant z Komisariatu Policji w Szczyrku.

Kontakt: 33 4990066 w. 28 lub 23 (w godzinach pracy urzędu).

{"register":{"columns":[]}}