W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice

NFOŚiGW

Projekt zostanie zrealizowany w ramach pożyczki oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nazwa projektu

Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice
 

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa pożyczki: 931/2022/Wn12/OZ-PO-go/P
Umowa dotacji: 930/2022/Wn12/OZ-PO-go/D
 

Okres realizacji

Termin zakończenia zadania: 31-05-2023 r.

Cel projektu

W ramach inwestycji zostanie wybudowany pierwszy stały punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice, na terenie którego stworzone zostaną warunki do rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zakres rzeczowy

W ramach robót budowlanych zostanie wybudowana infrastruktura techniczna, uzbrojenie terenu, wykonanie instalacji, fundamentów pod kontenery, ogrodzenia, oświetlenia w tym:

 • roboty ziemne i przygotowawcze, 
 • ogrodzenie, odwodnienie - kanalizacja deszczowa placu manewrowego ze zjazdem, parkingu dla samochodów osobowych, miejsca edukacji ekologicznej oraz drogi wraz z jej odprowadzenie do potoku,
 • oświetlenie całego terenu PSZOK (placu manewrowego ze zjazdem na drogę gminną, terenu zielonego, parkingu dla samochodów osobowych, miejsca edukacji ekologicznej, drogi),
 • wiata o konstrukcji stalowej (w części zamykana) – o łącznej powierzchni 77 m2 – dostawa i montaż z powierzchnią utwardzoną,
 • przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i elektryczne.

W ramach robót budowlanych zostaną również wykonane następujące roboty:

 • budowa parkingu na 5 stanowisk o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowa ścieżki edukacyjnej o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowa placu manewrowego ze zjazdem na drogę o nawierzchni betonowej,
 • przebudowa drogi i zjazdu od bramy wjazdowej do drogi gminnej ul. Ceglanej w Rybarzowicach o nawierzchni betonowej. 

Wyposażenie obiektu, w tym:

 • dostawa i montaż wagi samochodowej o nośności min. 30 ton i długości min. 12 mb wraz z fundamentowaniem z systemem automatycznego ważenia – 1 szt.,
 • dostawa i montaż wagi elektronicznej z zakresem ważenia min. 150 kg – 1 szt.,
 • dostawa i montaż kontenera socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem – 1 szt.,
 • dostawa i montaż kontenerów metalowych malowanych proszkowo do gromadzenia odpadów – łącznie 18szt.,
 • dostawa i montaż kontenera – 17 szt.
   

Efekt ekologiczny

Ograniczenie masy składowanych odpadów: 775 Mg/rok.

Wartość projektu

Całkowita wartość zadania: 3.545.844 zł, w tym:
•    pożyczka z NFOŚiGW: 1 168 539 zł,
•    dotacja z NFOŚiGW: 1 168 538 zł.
 

{"register":{"columns":[]}}