W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2.

Nazwa projektu

„Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Okres realizacji

Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dodatkowej liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w Gminie Buczkowice.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice, która obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej, kontenerowej przepompowni wody w Buczkowicach, przebudowę i budowę nowej sieci wodociągowej w Godziszce oraz w Szczyrku w ulicy Godziszczańskiej o łącznej długości 13,5 km.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 8,3 km
  • Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,9 km
 2. Wskaźniki rezultatu:
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 2 762 osoby

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 8 680 026,15 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 4 152 545,71 zł oraz środki własne gminy
 • Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW: 1 420 000,00 zł
 • Środki własne

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}