W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Śląskie. Pozytywna Energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet III „Turystyka", Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna", Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

Numer i nazwa Projektu

177 - "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice"

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.03.02.02-00-012/08-00 z dnia 9 lipca 2009 r.

Okres realizacji

Od 5 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Finansowanie Projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 997 239,79 zł, w tym dofinansowanie 1 064 161,80 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice o długości 5,4 km. Ścieżka przebiegać będzie od granicy Miasta Szczyrk do stawów w Rybarzowicach w rejonie granicy Gminy Łodygowice.

Trasę ciągów zaplanowano na terenie gminy Buczkowice, od granicy z Gminą Szczyrk wzdłuż rzeki Żylicy do stawów w sołectwie Rybarzowice. Odcinek przebiegajacy na obszarze miejscowości Buczkowice (o długości 2.282 m i szerokości 2 m)pełnić będzie w całości funkcję ścieżki rowerowej. Natomiast odcinek zlokalizowany na terenie miejscowości Rybarzowice (o długości 3.118 m i szerokosci użytkowej 2,5 m) będzie stanowił ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu lokalnego dla pojazdów mechanicznych (dojazd do posesji).

Uzupełnieniem zasadniczej części projektu będzie wykonanie wzdłuż ścieżek rowerowych zatoczek odpoczynkowych, wyposażonych na stałe w ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Ogólna liczba elementów małej architektury wyniesie 42 sztuki.

{"register":{"columns":[]}}