W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu

Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa nr: 805.28.208.202020.FDS

Okres realizacji

Od kwietnia 2020 r. do października 2021 r.

Projekt obejmował budowę mostu w ul. Topolowej  o długości 36 mb wraz z przylegającym odcinkiem ul. Topolowej,  przebudowę drogi gminnej ul. Rybarskiej o długości 420 mb, która przebiega przez sołectwo Godziszka i Rybarzowice.
 

Uzyskane efekty

Poprzez realizację zadania nastąpiła:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Buczkowice, 
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
 

Finasowanie zadania

Ogólna wartość inwestycji: to 2 479 226,02 zł, w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 358 826,07 zł.

{"register":{"columns":[]}}