W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do szkoły

12.02.2024

Informacje dotyczące rekrutacji do pierwszej klasy na rok szkolny 2024/2025
 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

 

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I (dot. dzieci z obwodu szkoły)

19.02.2024r – 26.02.2024r.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

27.02.2024r – 08.03.2024r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

11.03.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

12.03.2024r – 15.03.2024r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

18.03.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (dot. dzieci spoza obwodu szkoły)

 22.04.2024r - 25.04.2024r.  

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

26.04.2024r – 09.05.2024r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

10.05.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

13.05.2024r – 16.05.2024r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

17.05.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Materiały

zgłoszenie z obwodu 2024/2025
1​_ZGŁOSZENIE​_z​_obwodu​_2024.doc 0.03MB
wniosek spoza obwodu 2024/2025
2​_WNIOSEK​_spoza​_obwodu​_2024.doc 0.05MB
oświadczenie 2024/2025
3​_OSWIADCZENIE​_DO​_ZGLOSZENIA​_DO​_KL​_I.doc 0.03MB
karta informacyjna o dziecku 2024/2025
4​_KARTA​_INFORMACYJNA​_O​_DZIECKU​_-​_załączdo​_Wniosku​_i​_Zgłoszenia.doc 0.06MB
potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1 2024/2025
5​_POTWIERDZENIE​_WOLI​_PRZYJECIA​_DO​_KLASY​_I.doc 0.02MB
kryteria i punkty kl. 1 2024/2025
7-Zarządzenie​_kryteriów​_i​_punktów​_kl1.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}