W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do przedszkola

12.02.2024

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 12.02.2024r – 20.02.2024 r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2024 r.

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018, 2019, 2020,2021) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (dot. dzieci z obwodu szkoły)

21.02.2024 r. – 08.03.2024 r.

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

11.03.2024r.–14.03.2024r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

15.03.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2024 r.– 22.03.2024 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

25.03.2024r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (dot. dzieci spoza obwodu szkoły)

17.04.2024 r. - 19.04.2024 r.

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

22.04.2024 r. - 24.04.2024 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

25.04.2024 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26.04.2024r - 29.04.2024r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

30.04.2024 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Materiały

deklaracja o kontynuacji 2024/2025
1-deklaracja​_o​_kontynuacji-2024.doc 0.03MB
6​_POTWIERDZENIE​_WOLI​_PRZYJECIA​_DO​_KLASY​_PRZEDSZKOLA
6​_POTWIERDZENIE​_WOLI​_PRZYJECIA​_DO​_KLASY​_PRZEDSZKOLA.doc 0.03MB
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola 2024/2025
2​_Wniosek​_zgloszenia​_dziecka​_do​_przedszkola​_-2024​_(2).doc 0.07MB
oświadczenia do wniosku do przedszkola 2024/2025
3​_OSWIADCZENIA​_do​_wniosku​_do​_przedszkola​_2024.doc 0.04MB
dokumenty potwierdzające spełnianie ustawowych kryteriów 2024/2025
4-Dokumenty​_potwierdzające​_spełnianie​_ustawowych​_kryteriów.doc 0.04MB
kryteria i punkty - przedszkole 2024/2025
4-Zarządzenie​_kryteriów​_i​_punktów​_przedsz.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}