W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Historia ZSUiS

Historia szkoły sięga XIX wieku. Przed II wojną światową i po jej zakończeniu była w obecnym budynku Zespołu Szkół Nr 2 "Naftówka" odbudowana po zniszczeniach wojennych w 1946 roku z Funduszu Odbudowy Stolicy. Z biegiem lat szkoła rozszerzała ofertę edukacyjną i została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Dokształcającą dla młodocianych pracowników zakładów pracy i rzemiosła. 
W roku 1982 został powołany Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Jaśle, który dzięki dobrej opinii środowiska oraz kierunkom kształcenia potrzebnym w zakładach pracy i rzemiośle, rozwijał się zwiększając nabór i unowocześniając bazę dydaktyczną do potrzeb prowadzonych zawodów.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 prowadził: zasadniczą szkołę zawodową, zasadniczą szkołę zawodową specjalną, liceum zawodowe, liceum techniczne, technikum na podbudowie szkoły podstawowej i technikum na podbudowie szkoły zasadniczej.
Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe i charakteryzuje się wysoką jakością pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wielu absolwentów szkół średnich podejmuje nauką w szkołach wyższych, natomiast absolwenci szkoły zasadniczej i technikum są bardzo dobrze przygotowani do zawodu.
Od 1 września 2002 zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół nr 2.

Kalendarium szkolnictwa zawodowego w Jaśle, które związane było z aktualnym budynkiem Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle:

1889 rok- Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca
1924 rok- Szkoła Dokształcająca Męska i Żeńska oraz 3- letnia Szkoła Handlowa im. Stanisława Szczepanowskiego
1936 rok- Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje poszerzona o gimnazjum kupieckie.
lata 1945-1955- Publiczna Szkoła Dokształcająca z rozbudowanymi specjalistycznymi kierunkami:
Gimnazjum Przemysłu Rafinerii Nafty,
Państwowa Zasadnicza Szkoła Mechaniczno-Elektryczna,
Technikum Przemysłu Naftowego,
Szkoła Mistrzów Kopalnictwa Naftowego,
Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego.
1968 rok- Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.
1971 rok- podział szkoły (w starym budynku pozostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna).
1975 rok- połączenie obydwu typów szkół w Zespół Szkół Zawodowych.
1982 rok- kolejny podział szkoły na : Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (z siedzibą w nowszym budynku) i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (zajmujący najstarszy budynek dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej).
Szkoła dysponowała także dwoma budynkami internatów: męskim i żeńskim.
2003 rok- internat szkolny przekształcony został w międzyszkolną bursę: Tak więc historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, późniejszego Zespołu Szkół Nr2 w Jaśle datuje się od 1982 roku.

Rok szkolny 1982/1983 to nowy rozdział w dziejach szkoły, która prowadzi 24 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( w zawodach: ślusarz- mechanik, operator ruchowo- przewozowy kolei, krawiec, fryzjer, kucharz, ciastkarz, cukiernik, obuwnik, aparatowy przetwórstwa mleka, fotograf, zegarmistrz, stolarz, kuśnierz, złotnik, monter RTV, elektromechanik pojazdów samochodowych, aparatowy przetwórstwa mięsa), 1 oddział Szkoły Zawodowej Specjalnej, 2 oddziały Technikum Mechanicznego dla pracujących.

Z dniem 1 września 2011 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, zaś szkołom wchodzącym w skład Zespołu zostało nadane imię Generała Józefa Hallera.

Pełne nazwy szkół Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle:
Technikum nr 2 im. Generała Józefa Hallera
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera


 

{"register":{"columns":[]}}