W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Psycholog/pedagog szkolny

 
PEDAGOG    
mgr Jerzy Włodarczyk     
PSYCHOLOG
mgr Magdalena Majewska
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Anna Okrój
poniedziałek            8:00 - 11:00          12:30 - 18:00
wtorek            8:00 - 13:30        12:00 - 18:00          8:00 - 11:30
środa            8:00 - 13:30                 12:15 - 15:45
czwartek            11:00 - 13:30          8:00 - 13:00  
piątek             8:00 - 13:30      wg potrzeb
    ok. 12:30

 

Terapia pedagogiczna – to system zintegrowanych i zaplanowanych w czasie, zindywidualizowanych działań zapobiegawczo – naprawczych, stymulacyjno – usprawniających i korekcyjno – kompensacyjnych, realizowanych przez nauczyciela terapeutę w różnych formach pomocy specjalistycznej dla uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w nauce, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju umysłowym i prawidłowej motywacji. Trudności te spowodowane są fragmentarycznymi zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych. Zaburzenia takie są współodpowiedzialne za powstawanie:

  • dysleksji – trudności w nauce czytania
  • dysortografii – trudności w nauce poprawnego pisania
  • dysgrafii – trudności w osiąganiu dobrego poziomu graficznego pisma
  • dyskalkulii – trudności w nauce matematyki.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno – motorycznych odpowiedzialnych za powstanie w/w trudności oraz kształtowanie takich cech osobowości i charakteru, dzięki którym uczeń może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować wiadomości i umiejętności szkolne, gwarantujące powodzenie w nauce.

Do głównych zadań terapii należy:

  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego ucznia;
  • kompensowanie stwierdzonych deficytów;
  • korygowanie – korekta nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji percepcyjno – motorycznych;
  • korygowanie postaw wobec napotkanych trudności i niepowodzeń.

Metody pracy, stosowane na zajęciach terapeutycznych, to głównie metody czynnościowe, które zaspakajają najważniejsze potrzeby dziecka: działania, przeżywania, odkrywania, uczenia się i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości.

 

tekst źródłowy:
http://glogdansk.pl/glo/gg/terapia-pedagogiczna/

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}