W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Psycholog/pedagog szkolny

PEDAGOG – mgr Marzena Kriegel

PEDAGOG SPECJALNY - mgr Alicja Kreft Zwara

PSYCHOLOG – mgr Aleksandra Ćwiek

 

 

UCZNIU!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, GDY:
– nie radzisz sobie z nauką,
–  masz kłopoty w domu,
– nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
-chcesz odkrywać swoje mocne strony,
– masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić,
–  zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać.

RODZICU
– zastanawiasz się jak pomóc swojemu dziecku,
jak lepiej go rozumieć…..

NAUCZYCIELU
– chciałbyś porozmawiać o swoich niepokojach wobec ucznia, klasy;
– omówić powstały problem w klasie;
– zastanawiasz się nad oddziaływaniem profilaktycznym;

– planujesz warsztaty psychoedukacyjne, projekty profilaktyczne
i potrzebujesz osoby do współpracy.

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA/PSYCHOLOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI  POTRZEBUJESZ WSPARCIA 

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek  9-15

wtorek  7.30-13.30

środa   8-15

czwartek  8-13.30

piątek  8-14.30

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WAS, DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

 

Zgłoś się do pedagoga lub psychologa szkolnego jeżeli:

- Masz trudną sytuacją rodzinną.

- Czujesz się niepewnie w kontaktach z rówieśnikami.

- Masz niskie poczucie własnej wartości.

- Czujesz, że jesteś inny.

- Przeżywasz smutek, lęk, przygnębienie lub cierpisz.

-  Czujesz się zagubiony.

- Masz problemy z wyrażaniem emocji.

- Chcesz porozmawiać o swoich zmartwieniach.

Pedagog i psycholog pomoże Ci w:

- dotarciu i zrozumieniu uczuć, wynikających trudnych doświadczeń w rodzinie,

- budowaniu poczucia własnej wartości,

- rozpoznawaniu własnych mocnych stron,

- rozwijaniu większej otwartości i odwagi w kontaktach z rówieśnikami,

- poznaniu własnych potrzeb i wartości ,

- nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami.

Pod­su­mo­wu­jąc – po co psy­cho­log i pedagog w szko­le?

Psy­cho­log i pedagog ma po­ma­gać mło­dzie­ży w upo­ra­niu się z doj­rze­wa­niem, do­ra­sta­niem, sta­wa­niem się czło­wie­kiem my­ślą­cym sa­mo­dziel­nie i w zgo­dzie z wła­sny­mi war­to­ścia­mi oraz z po­sza­no­wa­niem war­to­ści in­nych osób. Po­ma­ga żyć w świe­cie, któ­ry roz­wi­ja się i zmie­nia w za­stra­sza­ją­cym tem­pie.

 

{"register":{"columns":[]}}