W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Giełda Szkół z udziałem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

19.03.2024

PP-P

    15 marca br., w Domu Kultury we Włoszczowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych promująca szkoły średnie działające na terenie Powiatu Włoszczowskiego. Pokazy kulinarne, eksperymenty chemiczne, wystawa sprzętu i prezentacje multimedialne to tylko niektóre atrakcje tego wydarzenia. Organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach i Powiat Włoszczowski.
    Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z bieżącą ofertą kształcenia dostępną na terenie naszego powiatu oraz ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji.
Na  Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych we Włoszczowie stoiska wystawili:
W strefie „edukacja”:
- I LO im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie,
- ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
- ZS Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
- Szkoły we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włoszczowie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach  
   Filia we Włoszczowie
W strefie „kariera”:
- Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie,
- Młodzieżowe Centrum Kariery we Włoszczowie,
- Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ramach konsultacji zawodoznawczych przeprowadzili wśród uczniów „Ankietę skłonności zawodowych”, której interpretacja pozwoli określić skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych, wynikające z zainteresowań młodzieży. W badaniu wzięło udział 79 uczniów klas VIII naszego powiatu. Uzyskane wyniki pozwoliły określić, w których grupach zawodowych widzieliby siebie jako pracownicy i w zakresie których grup chcieliby kontynuować kształcenie. Ankieta uwzględniała 5 grup zawodowych: P - człowiek-przyroda, T – człowiek-technika, C - człowiek- człowiek, D – człowiek-dane, A – człowiek-działalność artystyczna. Zdecydowana większość (25 badanych) uczniów jest jeszcze nadal niezdecydowana, co do wyboru dalszej aktywności zawodowej. Wśród tych. Którzy wykazują jednoznaczne skłonności zawodowe największym zainteresowaniem cieszą się zawody z grupy T (17 badanych), a w dalszej kolejności z grupy D (13 badanych). Skłonności zawodowe do pracy w zawodach w grupie C i P wykazało po 9 osób, a w grupie A zaledwie 6. Poniżej zamieszczamy opisy poszczególnych grupi przykładowe zawody, które im odpowiadają.


C Człowiek – Człowiek
Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiejętności łatwego kontaktowania się z ludźmi. Wskazane są również, między innymi pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie. Będą to zawody związane z: nauczaniem, wychowaniem, usługami i handlem, opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad, np.: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, psycholog, adwokat, sędzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, menadżer, prezenter, radiowy i telewizyjny, stewardesa i inne.
Przeciwwskazaniami do wykonywania określonego zawodu mogą być: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia – zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi, itp.


T Człowiek – technika
W grupie tej znajdują się zawody, w których praca związana jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń. Będą to na przykład zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektryk. Krawiec, kucharz,  piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik itp. W tej grupie zawodów wymagane są między innymi następujące cechy: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość.Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zawodów mogą być: wada wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują – wskazana jest konsultacja lekarska).


P Człowiek – przyroda
Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. Przykładowe zawody to: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt i inne. Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, poczucia odpowiedzialności, zdolności prowadzenia obserwacji, spostrzegawczości, dokładności, zrównoważenia oraz dużej sprawności fizycznej.
Przeciwwskazaniami, zależnie od zawodu i stanowiska pracy, mogą być: choroba reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca i inne.


D Człowiek – dane / system znaków
Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych. Będą to zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista, astronom, tłumacz, kreślarz, kartograf, technik dokumentacji budowlanej, księgowy, korektor, itp. Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom.


A Człowiek – działalność artystyczna
W grupie tej znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną: muzyczną, plastyczną, aktorsko – sceniczną, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów lub usług o charakterze artystycznym. Będą to takie zawody, jak np.: plastyk, rzeźbiarz, konserwator dziel sztuki, muzyk, aktor, architekt, dekorator wnętrz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzieży, fotograf oraz wiele innych. Wskazane cechy osobowości to: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja.
Przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych zawodów mogą być między innymi: dla zawodów związanych z plastyką – wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm, powiązanych z muzyką – wada słuchu, brak słuchu muzycznego, z teatrem – wada wymowy, choroby krtani i gardła.

 

 

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}