W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik - Jolanta Kraśnicka
pok. 201 (2 piętro)
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 33, 35, 37 wewnętrzny 590
fax 34 359 78 45
Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.doc

1.Do podstawowych zadań Rzecznika należy prowadzenie następujących spraw:
  • prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami,
  • żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
  • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  • występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.

2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Rzecznika.

{"register":{"columns":[]}}