W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Druki i wnioski do pobrania

Materiały

Informator dla kandydatów na rodzinę zastępczą 2023r.
Informator​_dla​_kandydatów​_na​_RZ​_2023.pdf 4.24MB
Pismo - zgłoszenie chęci udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym
Pismo​_zgłoszenie​_udziału​_k-e.docx 0.01MB
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek​_karta​_parkingowa.docx 0.03MB
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek​_legitymacja​_osoby​_niepelnosprawnej.doc 0.37MB
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia
wniosek​_orzeczenie​_dzieci.doc 0.07MB
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności od 16 roku życia
wniosek​_orzeczenie​_dorosly.doc 0.09MB
Wniosek - zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie orzeczenia
pismo-zawieszenie​_p.doc 0.03MB
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
architektoniczne.doc 0.12MB
Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się
komunikowanie.doc 0.11MB
Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
techniczne.doc 0.11MB
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
ortopedyczne.doc 0.09MB
Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Turnus​_rehabilitacyjny.docx 0.03MB
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt​_rehabilitacyjny​_dof.doc 0.10MB
AS Moduł I A1 - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
Obszar​_A​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_i​_montaż​_oprzyrządowania​_do​_samochodu​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_ruchu.pdf 0.43MB
AS Moduł I A2 - uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
Obszar​_A​_Zadanie​_2​_​_–​_uzyskanie​_prawa​_jazdy​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_ruchu.pdf 0.45MB
AS Moduł I A3 - uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_A​_Zadanie​_3–​_uzyskanie​_prawa​_jazdy​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu.pdf 0.43MB
AS Moduł I A4 - zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_A​_Zadanie​_4​_–​_zakup​_i​_montaż​_oprzyrządowania​_do​_samochodu​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu.pdf 0.50MB
AS Moduł I B1 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Obszar​_B​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_wzroku​_lub​_obu​_kończyn​_górnych,.pdf 0.55MB
AS Moduł I B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar​_B​_Zadanie​_2​_–​_dofinansowanie​_szkoleń​_w​_zakresie​_obsługi​_nabytego​_sprzętu​_elektronicznego​_i​_oprogramowania.pdf 0.43MB
AS Moduł I B3 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
Obszar​_B​_Zadanie​_3​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_wzroku,.pdf 0.52MB
AS Moduł I B4 - zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar​_B​_Zadanie​_4​_–​_zakup​_sprzętu​_elektronicznego​_lub​_oprogramowania​_dla​_osób​_z​_dysfunkcją​_narządu​_słuchu,.pdf 0.52MB
AS Moduł I B5 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Obszar​_B​_Zadanie​_5​_utrzymanie​_sprawnosci​_technicznej​_posiadanego​_sprzetu​_elektronicznego.pdf 0.48MB
AS Moduł I C1 - zakup wózka elektronicznego
Obszar​_C​_Zadanie​_1​_–​_zakup​_wózka​_elektrycznego.pdf 0.47MB
AS Moduł I C2 - utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar​_C​_Zadanie​_2​_–​_utrzymanie​_sprawności​_technicznej​_skutera​_lub​_wózka​_inwalidzkiego​_o​_napędzie​_elektrycznym.pdf 0.43MB
AS Moduł I C3 - zakup protezy kończyny
Obszar​_C​_Zadanie​_3​_–​_zakup​_protezy​_kończyny.pdf 0.52MB
AS Moduł I C4 - utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Obszar​_C​_Zadanie​_4​_–​_utrzymanie​_sprawności​_technicznej​_posiadanej​_protezy​_kończyny,.pdf 0.52MB
AS Moduł I C5 - zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar​_C​_Zadanie​_5​_–​_zakup​_skutera​_inwalidzkiego​_o​_napędzie​_elektrycznym​_lub​_oprzyrządowania​_elektrycznego​_do​_wózka​_ręcznego.pdf 0.49MB
AS Moduł I D - utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Obszar​_D-​_utrzymanie​_aktywności​_zawodowej​_poprzez​_zapewnienie​_opieki​_dla​_osoby​_zależnej.pdf 0.41MB
AS Moduł II - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym
Moduł​_II​_–​_uzyskanie​_wykształcenia​_na​_poziomie​_wyższym.pdf 0.67MB
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRR III projektów obszary B, C, D, F, i G
WniosekWRRIII​_BCDFG.docx 0.09MB
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRR III projektów obszar E
WniosekWRRIII​_E.docx 0.04MB
Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
sport​_0.doc 0.15MB
Wniosek o udzielenie pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla cudzoziemca
Wniosek-pomoc-cudzoziemcom.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}