W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Fundusz Alimentacyjny

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 (Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009 z późniejszymi zmianami).
Od 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te przysługują osobom uprawnionym, które:

  • mają obywatelstwo polskie
  • posiadają zasądzone alimenty od rodzica, których egzekucja okazała się bezskuteczna,
  • miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
{"register":{"columns":[]}}