W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje ogólne

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Bieżąca praca z tą grupą i na jej rzecz to przede wszystkim działania zmierzające do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb życiowych:

 • zabezpieczenie ciepłego posiłku,

• zabezpieczenie miejsca w schroniskach,

• pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia społecznego, w tym pomocy społecznej,

• zabezpieczenie pomocy finansowej na żywność,

• pomoc psychologiczna,

• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

• pomoc w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

• pomoc w uzyskaniu prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

• wskazania osobie bezdomnej możliwości uzyskania pomocy prawnej.

• lustracji miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne,

• współpracy i koordynacji działań służb miejskich na rzecz osób bezdomnych.

{"register":{"columns":[]}}