W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc żywnościowa

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów - organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument ten stanowi podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ.

            Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej : FEPŻ), będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej  w formie paczek oraz umożliwienie im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działań towarzyszących.

            Pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które m.in. z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

            Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ww. ustawy:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

Informacja dotycząca powyższej formy wsparcia można uzyskać pod numerem: 58 671 05 56 wew. 816

Dodatkowe informacje do pobrania ze strony: Podprogram 2023 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}