W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Placówki wsparcia dziennego

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła placówki na kilka kategorii.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna,

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej to placówka zapewniająca dziecku opiekę, wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego,

zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

 

Placówka prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Celem działalności placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej

jest street-working, czyli udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży „ulicznej”.

 

Placówka wsparcia dziennego może być zorganizowana w formie łączonej, np. prowadzić różne grupy dla różnych dzieci i dodatkowo pracę podwórkową

Materiały

Placówka Wsparcia Dziennego
{"register":{"columns":[]}}