W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

to osoba mająca na celu udzielenie wparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczych.

PRACA ASYSTENTA RODZINY PROWADZONA JEST ZA ZGODĄ I PRZY AKTYWNYM UDZIALE RODZINY

Praca z rodziną może być prowadzona lub kontynuowana przez ASYSTENTA RODZINY również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

ASYSTENT RODZINY PRACUJE Z RODZINĄ W MIEJSU JEJ ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCU PRZEZ NIĄ WSKAZANYM

PRACA Z RODZINĄ ODBYWA SIĘ REGULARNIE, A CZAS SPOTKAŃ UZALEŻNIONY JEST OD POTRZEB I SYTUACJI RODZINY.

Wsparcie rodziny ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę stabilizacji życiowej i zapobieżenie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej

Zadania ASYSTENTA RODZINY reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

ASYSTENT RODZINY POMOŻE M.IN. :

 • w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych (nauczy jak rozmawiać z dziećmi, pomoże zorganizować czas wolny itp. )
 • w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( planowanie wydatków i zarządzaniu pieniędzmi, zorganizowaniu prac w domu, ustaleniu podziału obowiązków domowych)
 • w załatwieniu spraw urzędowych ( wypełnieniu wniosków, napisaniu podań, w składaniu ich)
 • w usamodzielnianiu, w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • oraz w innych sprawach wymagających wsparcia.

 

ASYSTENT RODZINY MA M.IN. PRAWO DO:

 • Występowania do różnych instytucji o udzielenie informacji oraz wglądu do dokumentów niezbędnych do prowadzenia pracy z rodziną
 • Kontaktowania się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, szkołami, poradniami, sądami i innymi służbami,
 • Sporządzania opinii o rodzinie i jej członkach do sądu,
 • Współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innymi osobami działającymi na rzecz rodziny,
 • Podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny,

CZEGO NIE ROBI ASYSTENT RODZINY

 • Nie udziela pomocy finansowej
 • Nie wyręcza rodziny
 • Nie pełni funkcji opiekunki do dzieci.

 

 

Praca z Asystentem Rodziny:       

 • Ma charakter wsparcia, edukacji oraz motywacji
 • Zainspiruje do zmiany oraz doceni wysiłekw nią włożony
 • Pomoże W usamodzielnieniu
 • Pomoże w nawiązaniu pozytywnych relacji w rodzinie
 • Prowadzona jest za zgodą i przy aktywnym udziel rodziny
 • Przetłumaczy język urzędowy na bardziej ludzki oraz nauczy sporządzać pisma i wnioski

 

Potrzebujesz wsparcia albo więcej informacji skontaktuj się z nami:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sobieskiego 42

84-230 Rumia

Biuro Asystentów

ul. Sabata 3  

 

Asystenci Rodziny:

Patrycja Obłuda - 536808915

Anna Dębowska – 537808821

Anna Daroń - 537807269

Katarzyna Kitowska -536807295

Marta Halman-Głowa- 516415916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

Informacja asystent rodziny
Informacja​_asystent​_rodziny.docx 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}