W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Kierownik działu - Bożena Włodarczyk

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych realizuje zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry start”, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy – prawo energetyczne, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o dodatku osłonowym.


Do zadań Działu należy:

- prowadzenie postępowań i wydawania decyzji administracyjnych,
- dochodzenie należności budżetowych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych przez Ośrodek, monitoring i bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia dłużników, współpraca z komornikami, urzędami skarbowymi i sądami mająca na celu ściągnięcie należności,
- wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją działań realizowanych w dziale, w tym również: nadzór pod względem
formalnym, merytorycznymi terminowym prowadzonych postępowań i przygotowywanych przez podległych pracowników decyzji administracyjnych; nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych; nadzór nad przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego; udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu, sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dział i w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i monitorowanie ich zaangażowania,
- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka.
 

 

{"register":{"columns":[]}}